Kasa fiskalna – kiedy muszę ją posiadać w swojej firmie?

Kasa fiskalna – kiedy muszę ją posiadać w swojej firmie?

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej wcale nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Dlatego dziś postanowiliśmy opowiedzieć o tym, kto musi, a kto nie musi używać kasy fiskalnej w swoim punkcie sprzedażowym. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Kto musi rejestrować sprzedaż na paragonach w 2023 roku? Sprawdźmy!

Kasa fiskalna – czym właściwie jest i jak działa to urządzenie?

Czym właściwie jest kasa fiskalna? To urządzenie służące do rejestrowania pojedynczych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz raportów sprzedażowych. Każda wprowadzona do obiegu kasa fiskalna musi spełniać określone standardy i normy dopuszczające używanie takiego urządzenia w handlu. Zazwyczaj kasa fiskalna składa się z dwóch części – ekranu lub klawiatury z pozycjami, lub klawiszami, z których użyciem wpisujemy kody. Każdy kod jest przypisany do danej pozycji – czyli produktu, który dostępny jest w danym punkcie sprzedażowym. Po sprzedaniu takiego produktu należy tę transakcję zarejestrować poprzez wpisanie jego kodu na kasę. Druga część kasy to szuflada – znajduje się w niej gotówka przyjęta od klientów oraz potwierdzenia transakcji bezgotówkowych z terminala.

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

W zgodzie z przepisami polskiego prawa podatkowego obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy każdego podmiotu gospodarczego, który w danym roku podatkowym przekroczył ustawowo określony limit obrotów w kwocie 20 000 zł. Limit ten dotyczy transakcji z osobami nie prowadzącymi własnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że po przekroczeniu tego limitu dany podmiot gospodarczy musi rejestrować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej. Poprzez pojęcie podmiotu gospodarczego rozumiana jest zarówno jednoosobowa działalność jak i każda inna forma działalności gospodarczej.

Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu?

Z przepisów polskiego prawa wynika, że obowiązek ten dotyczy transakcji zawartych z osobami nie prowadzącymi własnej działalności gospodarczej. Czy więc osoby rozliczające się na zasadach B2B muszą posiadać własne kasy fiskalne? Poznań, Warszawa, Gdańsk i inne wielkie miasta, w których B2B jest popularną formą rozliczeń, pewnie teraz czekają w napięciu na odpowiedź. Funkcjonujące tu wielkie korporacje chętnie korzystają z tego rozwiązania rozliczeniowego Spokojnie – rozliczenie B2B to rozliczenie z inną firmą na podstawie faktury, taka transakcja nie wlicza się do limitu ustawowego i nie wymaga zarejestrowania na kasie fiskalnej.