Bramki obrotowe a kontrola liczby uczestników wydarzenia

Bramki obrotowe a kontrola liczby uczestników wydarzenia

Z bramkami obrotowymi spotkamy się na lotniskach, peronach, festiwalach muzycznych czy stadionach sportowych. Ich zastosowanie umożliwia monitorowanie przepływu osób na danym terenie. Dziś opowiemy nieco więcej o zasadzie działania bramek obrotowych – czym jest system KD i dlaczego to właśnie na podstawie zeskanowanych, a nie sprzedanych biletów określa się frekwencję wydarzenia? Sprawdźmy!

Spis treści:

  1. Z czego się składa i jak działa system KD?
  2. Bramki obrotowe a określanie frekwencji
  3. Kontrola przepływu osób na imprezie masowej

Z czego się składa i jak działa system KD?

System kontroli dostępu, lub w skrócie system KD to układ urządzeń mechanicznych i elektronicznych kontrolowany przez oprogramowanie obsługiwane przez administratora. Takim administratorem może być na przykład organizator wydarzenia, kierownik imprezy masowej lub jakakolwiek inna upoważniona osoba. Teren objęty systemem KD dzielimy na strefy (lub sektory) – podstawowa obejmuje cały teren wydarzenia, kolejne mogą obejmować na przykład strefę VIP, backstage, czy poszczególne sektory stadionu, na którym odbywa się koncert. Przed wejściem na teren sektora znajdują się punkty kontrolne – jest to zazwyczaj bramka obrotowa ze skanerem. Jeżeli bilet uczestnika imprezy upoważnia go do wstępu, to po zeskanowaniu zwalnia się zamek automatyczny bramki obrotowej, a osoba może wejść na sektor. Każde zeskanowanie biletu jest rejestrowane w systemie – administratorzy mogą na bieżąco sprawdzać ilość osób przebywających na terenie danego sektora oraz całej imprezy.

Bramki obrotowe a określanie frekwencji

Jak już wspomnieliśmy, bramka obrotowa przepuści osobę dopiero po zeskanowaniu biletu i akceptacji wczytanego kodu przez oprogramowanie sterujące. Nadmieniliśmy także, ze każdy zeskanowany bilet jest rejestrowany w systemie. Taki system pozwala więc na dokładne określenie frekwencji wydarzenia – co więcej, organizator dowie się nawet, ile osób spośród tych, które kupiły bilety, z jakiegoś powodu nie dotarło na wydarzenie. Kiedyś frekwencję określano właśnie na podstawie liczby sprzedanych biletów – jest to niedokładne i niemiarodajne rozwiązanie.

Kontrola przepływu osób na imprezie masowej

Dlaczego kontroluje się frekwencję i przepływ osób na terenie imprezy masowej? W wypadku zdarzeń losowych, które mogą skutkować ewakuacją uczestników imprezy informacja o ich aktualnej liczbie jest kluczowa dla powodzenia takiej operacji. Podział imprezy na mniejsze sektory pozwala także na ewentualne zarządzenie ewakuacji osób przebywających na terenie danej strefy. Zastosowanie systemów KD przy imprezach masowych ma więc bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo uczestników takiego wydarzenia.